Тања Попивода

професор разредне наставе

Стручно усавршавање

Испит за лиценцу за наставника

Положен 2015.

Семинари, обуке, курсеви

 • 2015. - "Модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура".
  Центар за стручно усавршавање Кикинда.
  Компетенција: K1 - Приоритет: 10 - Бодова: 16.
  Семинар је одобрен од стране ЗУОВ-а 449-521/2014 и налази се под каталошким бројем 731 (Каталог програма 2014-2016.).
 • 2015. - "Примена слободног софтвера у настави".
  Удружењe професора информатике Србије - УПИС.
  Компетенција: K2 - Приоритет: 1 - Бодова: 24.
  Семинар је одобрен од стране ЗУОВ-а 449-32/2014 и налази се под каталошким бројем 235 (Каталог програма 2014-2016.).
 • 2015. - "Зашто је важно самовредновање ученица и ученика".
  Klett друштво за развој образовања.
  Бодова: 1.
  Трибина је одобрена од стране ЗУОВ-а 2082-4/2014. Код: S8302014. (Каталог програма 2014-2016).
 • 2015. - "Презентација уџбеничких комплета од 1. до 4. разреда основне школе, приручника и дидактичког материјала Издавачке куће Klett".
  Издавачкa кућa Klett.
  Бодова: 2.
 • 2014. - "ECDL on-line обука наставника за Модул 3: Обрада текста у програму МS Word 2010".
  Јединствени информатички савез Србије - ЈИСА.
  Компетенција: K1 - Приоритет: 10 - Бодова: 20.
  Семинар је одобрен од стране ЗУОВ-а и налази се под каталошким бројем 180, код програма А604548-1 (Каталог програма 2015-2017.).
 • 2014. - "Водич за час одељенског старешине".
  Образовно креативни центар Бор.
  Компетенција: K3 - Приоритети: 6, 7 - Бодова: 24.
  Семинар је одобрен од стране ЗУОВ-а 860-32/2012 и налази се под каталошким бројем 30 (Каталог програма 2012-2014.).
 • 2014 - "Планирање стручног усавршавања и израда личног портфолија наставника".
  Регионални центар за професионални Развој запослених у образовању Кањижа.
 • 2013. - "Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања".
  Основна школа "Соња Маринковић" Суботица.
  Компетенција: K2 - Приоритети: 3, 6 - Бодова: 16.
  Семинар је одобрен од стране ЗУОВ-а 860-303/2012 и налази се под каталошким бројем 332 (Каталог програма 2012-2014.).
 • 2004. - "Креативни разредни старешина".
  Радионица Zenith Muhely Суботица.
  Семинар је акредитован од стране Центра за професионални развој запослених у образовању 34/5/2004.

Чланства

 • 2014.-, Члан Управног одбора предшколске установе "Петар Пан" Мали Иђош.
 • 2014.-, Члан Савета родитеља ОШ "Вук Караџић" Ловћенац
 • 2010.-, Члан Православног удружења просветних радника "Гаврил Стефановић Венцловић".
 • 2013/2014, Члан Савета родитеља предшколске установе "Петар Пан" Ловћенац