Тања Попивода

професор разредне наставе

Лична професионална философија

Примењујем различите облике рада и активности у складу са знањима и искуствима којима ученици располажу, индивидуалним карактеристикама и потребама ученика.

Подстичем и подржавам различите стилове учења ученика и помажем развоју стратегије тј. учења.

Подстичем развој и примену различитих мисаоних вештина (идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно).

Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења.

Пратим и вреднујем постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно и подстицајно оцењивање, дајући разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

Све што радим одлично се одражава на ученике. Феноменална комуникација и повратна информација.