Тања Попивода

професор разредне наставе

Радна биографија (CV)

Лични подаци

Име и презиме: Тања Попивода
Брачно стање: Удата, мајка једног детета
Држављанство: Република Србија
Занимање/професија: Професор разредне наставе
Е-пошта: popivoda.tanja@gmail.com
Вебсајт: tanja.popivoda.com
Фејсбук: facebook.com/popivoda.tanja

Образовање

 • Професор разредне наставе (2008.), Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду.
 • Хемијско-технолошки техничар (1999.), Средња стручна школа "4. јули", Врбас.
 • Пластичар (1993.), Средња стручна школа "4. јули", Врбас.

Обуке, семинари, курсеви...

 • "Модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура", учесник, Кикинда, 2015.
 • "Примена слободног софтвера у настави", учесник, 2015.
 • "Зашто је важно самовредновање ученица и ученика", учесник, Суботица, 2015.
 • "Презентација уџбеничких комплета од 1. до 4. разреда основне школе, приручника и дидактичког материјала Издавачке куће Klett", учесник, Суботица, 2015.
 • Испит за лиценцу за наставника, Нови Сад, 2015.
 • "ECDL on-line обука наставника за Модул 3: Обрада текста у програму МS Word 2010" (2014.)
 • "Водич за час одељенског старешине" (2014.).
 • "Планирање стручног усавршавања и израда личног портфолија наставника" (2014.).
 • "Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања" (2013.).
 • "Креативни разредни старешина" (2004.).

Радно искуство

 • 01.09.2013.- , Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе.
 • 01.09.2012.-22.07.2013, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе у продуженом боравку.
 • 06.03.2012.-01.09.2012, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник математике, Наставник музичке културе, Хор и оркестар, Наставник грађанског васпитања и Изборни спорт.
 • 20.02.2012.-06.03.2012, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник математике, Наставник музичке културе, Хор и оркестар, Наставник грађанског васпитања, Изборни спорт и Наставник информатике.
 • 01.09.2011.-20.02.2012, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник математике, Наставник грађанског васпитања, Наставник музичке културе, Наставник физичког васпитања и Наставник информатике и рачунарства.
 • 10.01.2011.-20.07.2011, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Библиотекар, Наставник математике и Наставник грађанског васпитања.
 • 01.09.2010.-29.12.2010, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Библиотекар, Наставник математике и Наставник грађанског васпитања.
 • 01.10.2009.-20.06.2010, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Библиотекар и Наставник математике.
 • 21.05.2009.-05.06.2009, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе.
 • 16.03.2009.-20.03.2009, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе.
 • 19.01.2009.-27.01.2009, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе.
 • 01.09.2006.-31.10.2006, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе.
 • 08.02.2006.-31.03.2006, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник разредне наставе.
 • 01.11.2003.-28.09.2004, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник музичке културе.
 • 01.09.2003.-31.10.2003, Основна школа ''Вук Караџић'', Ловћенац.
  Радно место: Наставник музичке културе.
 • 25.11.1996.-26.03.1999, Трговинско предузеће ''Криваја'', Мали Иђош.
  Радно место: Секретар.

Активности

 • 2015, „Мислиша 2015“ - Математичко друштво “Архимедес”, Координатор
 • септембар 2014.- , Члан Савета родитеља ОШ "Вук Караџић" Ловћенац
 • март. 2014.- , Члан Управног одбора предшколске установе "Петар Пан" Мали Иђош
 • 2013/2014, Члан Савета родитеља предшколске установе "Петар Пан" Ловћенац
 • 2010.-, Члан Православног удружења просветних радника "Гаврил Стефановић Венцловић"
 • 2012, „Мислиша 2012“ - Математичко друштво “Архимедес”, Координатор
 • Звезде наше школе

Информатичка писменост

 • Основно знање

Личне особине

 • Савесна, одговорна, вредна, комуникативна ...